Yazı boyutu 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

zekat Meydan Aşevi

Cevap: zekat ve sadaka kimler tarafından kimlere nelerden ve nasıl verilir?
Zekat nedir?

Sözlükte artma, çoğalma, temizlik, bereket, iyi hal ve övgü anlamlarına gelen zekât, dinî bir terim olarak, belirli bir malın bir kısmının Allâh rızası için muayyen kişilere verilmesi demektir
Malî ibadetlerden biri olan zekat, İslâm'ın beş temel esasından olup, hicretin ikinci yılında Medine’de farz kılınmıştır Kur’an-ı Kerim’de “Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin” (Bakara, 2/43, 110; Hac, 22/78; Nur, 24/56; Mücadele, 58/13; Müzzemmil, 73/20); “Onların mallarından, kendilerini temizleyeceğin, arıtıp yücelteceğin bir sadaka al ve onlar için dua et; çünkü senin duan onlara huzur verir Allah işitendir, bilendir” (Tevbe, 9/103) buyrulmaktadır


Zekat kimlere farzdır?
Bir kimsenin zekât vermekle mükellef olması için Müslüman, hür, akıllı, buluğ çağına erişmiş olması; borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla hakikaten ya da hükmen artıcı, yani kazanç sağlayıcı nitelikte nisap miktarı mala sahip olması gerekir


Zekat vermenin belirli bir zamanı var mıdır?
Zekat vermenin belli bir zamanı olmayıp, farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir Bunun için belli bir ayı veya Ramazanı beklemeye gerek yoktur Ancak, zekat vermekle yükümlü olanların, yükümlü oldukları andan itibaren en kısa zamanda zekatlarını vermeleri uygun olur


Zekat kimlere verilir?
Zekat ve fitrenin kimlere verilebileceği Kur'an-ı Kerim'de belirlenmiştir (Tevbe Sûresi, 60) Bunlar; fakirler, düşkünler, esaretten kurtulacaklar, borçlu düşenler, Allâh yolunda cihada koyulanlar, yolda kalmış olanlar, zekat toplamakla görevlendirilen memurlar ve müellefe-i kulûb adı verilen, kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen yeni Müslüman olmuş kimselerdir


Zekat Kimlere Verilmez?
Zekat ve fitrenin, Tevbe sûresinin 60 ayetinde sayılanlar dışında kalan kişi ve kuruluşlara verilmesi caiz değildir Ayrıca zekat verilecek kişi, bu şartları taşısa bile;
1) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalarına,
2) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklarına,
3) Müslüman olmayanlara,
4) Karı-koca birbirlerine,
Zekat veremez


Babası ile birlikte oturan kimse zekat ile mükellef midir?
Babası ile birlikte oturan kimsenin kendi şahsına ait ayrı malı bulunur ve zekat için gerekli şartları taşırsa bu kişi zekat vermekle yükümlü olur Ancak babası ile mallarını ayırmamışlar da ortak kazanıp ortak harcıyorlarsa, bu takdirde ellerindeki birikim üzerinde tasarruf yetkisine sahip olan kişi, zekatla yükümlü olur


Üvey anne, üvey baba ve üvey çocuklara zekat verilebilir mi?
Babası ölmüş ise üvey anneye, buluğ çağına erişip evden ayrılmış ise üvey çocuklara ve üvey babaya, fakir olmaları halinde zekat verilebilir Çünkü bunlarla zekatı veren kişi arsında usul ve füru ilişkisi olmadığı gibi, zekat veren şahıs bunlara bakmakla yükümlü de değildir


Ticaret mallarının zekatı nasıl verilir?
Kâr amacıyla alınıp satılan mallara “ticaret malları” denir 8018 gr altın değerinde ticaret malına sahip olan kişinin, bu malın elde edilmesinin üzerinden bir yıl geçmesi halinde, kırkta bir (%2,5) oranında zekatını vermesi gerekir


Nisap ne demektir? Miktarı ne kadardır?
Nisap, zekât, sadaka-i fıtır ve kurban gibi ibadetler için konulan bir zenginlik ölçüsüdür Nisapa, asgarî zenginlik ölçüsü şeklinde de tanımlanabilir Borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla olarak bu kadar mala sahip olan kişi dinen zengin sayılır Böyle bir kişi, zekat veya sadaka alamayacağı gibi; sadaka-i fıtır vermek ve kurban kesmekle de yükümlü olur Fazla olan bu malın nâmi olması ve üstünden bir yıl geçmesi halinde zekatının verilmesi gerekir
Zenginliğin asgari sınırı olan "nisap" Hz Peygamber tarafından belirlenmiştir Bu asgarî sınırlar, o dönem İslâm toplumunun ortalama hayat standardını ve zenginlik ölçüsünü göstermektedir Hadislerde belirlenen nisap miktarları şöyle sıralanabilir; 80,18 gr altın veya bunun tutarında para veya ticaret malı; 40 koyun veya keçi, 30 sığır, 5 deve Nisap miktarının belirlenmesinde kullanılan bu malların, o dönemin en yaygın zenginlik aracı olduğu açıktır Nisabın bu mallar üzerinden belirlenmesi, sosyal ve ekonomik şartların fazla değişmediği ileriki dönemlerde de aynen korunmuştur


Araç-gereç ve malzemeye zekat düşer mi?
Sanat ve mesleğin icrası için gerekli olan araç-gereç, makine ve malzemeler, aslî ihtiyaçlardan olup bunların zekatının verilmesi gerekmez Ancak, kendi mesleğinin icrası için değil de, ticaret için üretilen veya alınıp satılan araç-gereç, malzeme ve makinelerin zekatının verilmesi gerekir


Damat ve geline zekat verilebilir mi?
Fakir olan damada zekat verilebilir Koca eşine bakmakla yükümlü olduğundan, kişinin gelinine zekat vermesi dolaylı olarak kendi oğluna zekat vermesi gibidir Bu itibarla, geline zekat vermek uygun değildir

arşivden


Bu sayfa 4629 defa okunmuştur.


Bu Kategoriye Ait Diğer Sayfalar

ANKET

Sitemizi nereden duydunuz?

  Diğer Anketler

MEKKE ve MEDİNE CANLI YAYIN

SİTE İSTATİSTİKLERİ

Kategori :  4 Aktif :  2
Haber :  77 Bugün :  5
Okunma :  130345 Toplam :  90329
Fotoğraf :  291 Video :  6

Ayrıntı

SOSYAL MEDYA SAYFALARIMIZ

Telif hakkı © 2012 Meydan Aşevi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Meydan mah. Osmanlı Cad. No:135 (Meydan Camii Karşısı) KÜTAHYA Tel: 0 (274) 216 36 16
 Altyapı: MyDesign Tasarım: eMrUllAh